Reference - Bivalni prostori

Večstanovanjski objekt

 

Ustanova Leto izvedbe del
SAX Reklame, d.o.o., Krško (2016)
Fiš global d.o.o., stanovanja Žalec (2016)
 Večstanovanjski objekt, Rogaška Slatina  (2010) 
 Stanovanjski dom Engineering, Ljubljana (2009)