Poslovni objekti

Gostilna in motel pri Lešniku - 2016

Bum Cafe Selič, Šentjur - 2017

Petrans, Ljubljana - 2015

Titus, Dekani - 2014

Ksevt, Vitanje - 2012

SG Automotive, Slovenske Konjice - 2009, 2010